Згода на обробку персональних даних

 1. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я, як суб’єкт персональних даних, даю Товариству з обмеженою відповідальністю «Айрас» (ідентифікаційний код юридичної особи – 38311061; місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, буд. 11А), як володільцю персональних даних, свою добровільну, інформовану та однозначну згоду на:
  • обробку моїх (особи, яку я представляю) персональних даних (стаття 2 Закону України «Про захист персональних даних») в обсязі, визначеному в пункті 4 Повідомлення про обробку персональних даних, за допомогою програмних засобів сервісу «Електронна черга» (далі – Електронна черга), відповідно до мети обробки (збору) персональних даних, визначеної в Повідомленні про обробку персональних даних (пункт 1 частини другої статті 7 та пункт 1 частини першої статті 11 Закону України «Про захист персональних даних»);
  • використання моїх персональних даних в обсязі, визначеному в пункті 4 Повідомлення про обробку персональних даних, що передбачає будь-які дії володільця персональних даних щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону України «Про захист персональних даних»);
  • поширення моїх персональних даних в обсязі, визначеному в пункті 4 Повідомлення про обробку персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону України «Про захист персональних даних»);
  • доступ третіх осіб до моїх персональних даних в обсязі, визначеному в пункті 4 Повідомлення про обробку персональних даних (стаття 16 Закону України «Про захист персональних даних»).
 2. Цим я підтверджую, що належним чином повідомлений(-а) про мету обробки моїх персональних даних відповідно до Повідомлення про обробку персональних даних.
 3. Згідно з цією Згодою персональні дані можуть передаватися до/з інших електронних інформаційних ресурсів виключно з метою їх обробки (збору), визначеною в пункті 5 Повідомлення про обробку персональних даних без додаткового повідомлення суб’єкта персональних даних про таке передання. Персональні дані можуть передаватися третім особам, визначеним в пункті 6 Повідомлення про обробку персональних даних.
 4. Цим я підтверджую, що ознайомлений(-а) із змістом Повідомлення про обробку персональних даних.
 5. Мета та умови обробки моїх персональних даних мені зрозумілі та я погоджуюся з ними.
 6. Ця Згода надається мною на строк, необхідний для досягнення мети обробки (збору) персональних даних, визначеної в пункті 5 Повідомлення про обробку персональних даних.
 7. Ця Згода є чинною з моменту її надання.